Naturiq

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu NATURIQ.SK

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom a predávajúcim a dodávateľom tovaru v e-shope www.naturiq.sk je NATURIQ s.r.o., so sídlom Krivec 298 ,926 05 Hriňová, IČO: 46 851 607, IČ DPH: SK2023623041, e-mail: info@naturiq.sk.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
 3. Internetový obchod - nákupná galéria je umiestnená na stránkach spoločnosti NATURIQ.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty umiestnené na stránkach internetového obchodu- galérie.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj.

 

Článok II.

Cena tovaru.

 1. Všetky uvedené ceny pri tovare sú vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránkach internetového obchodu v čase nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vznikne na základe potvrdenia a odoslania vyplneného objednávacieho formulára s požadovanými údajmi o tovare , doprave a spôsobe platby.
 2. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok a tiež aj s cenou za tovar.
 3. Po vytvorení oednávky je automaticky zaslaný e-mail automaticky e-mail, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky.
 4. Kupujúci je po potvrdení objednávky viazaný dodržať podmienky kupnej zmluvy a k zaplateniu uvedenej ceny za tovar.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Objednaný tovar  v e-shope je možné zaplatiť viacerými spôsobmi:

        a) platba na dobierku (v hotovosti kuriérovi alebo v platobnom termináli balíkomatu).

        b) platba prostredníctvom platobnej brány TatraPay.

        c) platba prostredníctvom platobnej brány CardPay.

        d) platba prostredníctvom platobnej brány PayPal.

        e) platbu na základe darčekového poukazu.

        f) kupujúci z Českej republiky majú možnosť platby v mene CZK bezhotovostným prevodom.

       Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu:

        a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

        b) zľavu za opakovaný nákup,

        c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

      Zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný objednávkou a v lehote 30 dní od jej vytvorenia, objednaný tovar dodať.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase zvyčanie do 3 pracovných dní.
 3. Ak objednávka  obsahuje viacero druhov tovaru z ktorých časť nie je práve skladom, ihneď kupujúceho informujeme o najbližšej možnej dobe dodania.
 4. Spolu s tovarom zákazník obdrží faktúra v elektronickej forme.
 5. Miesto dodania je miestom plnenia.
 6. Dopravu tovaru ku kupujúcemu sprostredkuvávame pomocou:

       a) kuriérskej spoločnosti SPS s.r.o. (UPS)

       b) balíkomatov spoločnosti IN TIME s.r.o.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné, dobierka.

1. Dodanie a doprava v rámci Slovenskej republiky

Pri platbe vopred na bankový účet, alebo na základe zálohovej faktúry, alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné predávajúci účtuje:

a) Kuriérska spoločnosť UPS:

2,99 € za zásielku s doručením do 2 pracovných dní po dni expedície zo skladu predávajúceho. Pokiaľ objednávka presiahne hodnotu 29,00 € je doprava tovaru kuriérom bez poplatku.

b) Príplatok kuriérskej služby UPS pri platbe na dobierku:

1,49 € do hodnoty dobierkovej sumy 70,00 €, ktorá sa pripočíta k základnej cene balíka. Pri hodnote dobierkovej sumy nad 70,00 € sa príplatok za dobierku neúčtuje.

c) Balíkomat 24/7:

2,79 € za zásielku s doručením do 2 pracovných dní po dni expedície zo skladu predávajúceho. Pokiaľ objednávka presiahne hodnotu 29,00 € je doprava tovaru do balíkomatu bez poplatku. Detailné informácie o službe Balíkomat 24/7 sú dostupné na stránke prevádzkovateľa služby www.intime.sk.

d) Príplatok za Balíkomat 24/7 pri platbe na dobierku:

1,49 € do hodnoty dobierkovej sumy 70,00 €, ktorá sa pripočíta k základnej cene balíka. Pri hodnote dobierkovej sumy nad 70,00 € sa príplatok za dobierku neúčtuje.

V Balíkomatoch je platba možná len platobnými kartami. Terminály v Balíkomatoch neprijímajú finančnú hotovosť.

2. Dodanie a doprava do Českej republiky

a) Kuriérska spoločnosť IN TIME pri platbe vopred:

Zásielky do Českej republiky predávajúci zasiela kuriérskou službou pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúcho na základe zálohovej faktúry. Cena dopravy zásielky je 6,49 €. Účet prevádzkovateľa e-shopu je vedený v českej pobočke Fio banky (neúčtujú sa poplatky za medzinárodnú transakciu). Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky, ktoré sa kupujúci dozvie z potvrdenia objednávky zaslenej e-mailom po objednaní tovaru. Tovar bude expedovaný až po obdržaní platby na účet predávajúceho:

       Číslo účtu : 2600646453/2010

       IBAN : CZ04 2010 0000 0026 0064 6453

       BIC (SWIFT): FIOBCZPP

b) Kuriérska spoločnosť IN TIME s dobierkou len pre ČR:

6,49 € za zásielku s doručením do 4 pracovných dní po dni expedície zo skladu predajcu. Pokiaľ objednávka presiahne hodnotu 150,00 € je doprava tovaru kuriérom do ČR bez poplatku.

c) Príplatok kuriérskej služby IN TIME pri platbe na dobierku:

2,99 € do hodnoty dobierkovej sumy 150,00 €, ktorá sa pripočíta k základnej cene balíka. Pri hodnote dobierkovej sumy nad 150,00 € sa príplatok za dobierku neúčtuje.

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente vyplatenia plnej ceny za tovar spolu so sumou za službu dopravy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovanie tovaru , ktorý už bol expedovaný dopravnou službou je možné. Avšak prevádzkovateľ internetového obchodu má pravo žiadať poplatok za dopravu pre konkrétnu objednávku.

 

Článok IX.

Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie kupujúceho

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@naturiq.sk . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1.  

Článok X.

Záruka a reklamácie

 1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení Kupujúcemu.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú písomne na info@naturiq.sk

 

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:

      a) prevziať objednaný tovar,

      b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

      c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

      a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

      b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 4. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia bjednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. septembra 2014.

 

V Hriňovej , 1. septembra 2014

NATURIQ s.r.o.